Integritetspolicy

Flippin Discs AB
3 augusti-2021

För Flippin Discs AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter innefattar uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Denna information samlas in genom vår web shop www.flippindiscs.se.

Varför och vilka delar vi dina uppgifter med

För att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga service behöver vi samla in vissa uppgifter om dig. Exempel på de övergripande syftena till varför vi samlar in dessa uppgifter listar vi nedan:


Vi delar dina adressuppgifter med logistikföretag för att kunna få ditt köp att hamna på rätt ställe. I få undantag kan vi även behöva dela dina uppgifter med utomstående partners för exempelvis betallösningar.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och vissa bankuppgifter.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver potentiellt lagras i minst 7 år beroende på lagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Vid eventuella frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontaktar du oss på info@flippindiscs.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Cookiepolicy

Vid besök av vår hemsida kan information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller surfplatta. Flippin Discs använder cookies för att underlätta din användning av hemsidan. Det kan även användas för att stödja tjänster utan inloggning.

Personuppgiftsansvarig

Flippin Discs AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Organisations-nummer: 559319–3047

Adress: Godsgatan 7

602 22 Norrköping

Varukorg